Умови й Положення співпраці для Клієнтів, що діють на території України

1. ВСТУП: Дані Умови й Положення покликані формалізувати і структурувати умови взаємодії Клієнтів і компанії Amway.

2. ВИЗНАЧЕННЯ:
Клієнт – особа, яка пройшла реєстрацію в якості Клієнта на офіційному Інтернет-сайті Amway або в точці фізичної присутності Amway.

3. ЗМІНИ: Amway має право повністю або частково модифікувати Умови й Положення співпраці для Клієнтів шляхом публікації інформації про зміни в офіційній літературі Amway або на офіційному Інтернет- сайті Amway, а також за допомогою інших способів і механізмів, дозволених законом. Всі зміни набувають чинності з дня публікації або з більш пізньої дати, зазначеної в повідомленні. Amway має право вносити зміни, що стосуються виправлень будь-яких невідповідностей, канцелярських або друкарських помилок без надання відповідного повідомлення.

4. ВИМОГИ: Amway зберігає за собою право відмовити в реєстрації та відхилити будь-яку реєстраційну форму в односторонньому порядку. Без обмеження права Amway на відмову в реєстрації в якості Клієнта для будь-якої з осіб, особа, що претендує на отримання статусу Клієнта, зобов'язана:

4.1. Бути не молодше 18 років;
4.2. Не перебувати в ув'язненні або під наглядом будь-якої виправної установи, а також не бути особою, діяльність або право на реєстрацію якої в якості Клієнта знаходяться під забороною;
4.3. Не бути тримачем чинного Договору НПА/Договору Привілейованого Учасника або не виступати Призначеною особою за чинним Договором НПА/Договором Привілейованого Учасника;
4.4. Не перебувати в офіційному шлюбі з особою, яка є стороною в чинному Договорі НПА/Договорі Привілейованого Учасника;
4.5. Не бути відстороненим від діяльності Amway через порушення положень Договору НПА/Договору Привілейованого Учасника/Умов й положень співпраці для Клієнтів.

5. ПРИЙНЯТТЯ; НАБРАННЯ ЧИННОСТІ: Реєстраційна форма вважається укладеною й набирає чинності з дати її реєстрації в Компанії. Компанія надає Клієнту інформацію про дату реєстрації форми на його запит, або повідомляє його будь-яким чином на розсуд Компанії.

6. ТЕРМІН ДІЇ РЕЄСТРАЦІЙНОЇ ФОРМИ: Якщо реєстраційна форма не була розірвана за ініціативою Клієнта або Amway, термін її дії автоматично продовжується.

7. ЗМІНА ОСОБИ, ЩО РОЗПОВІЛА КЛІЄНТУ ПРО AMWAY: Якщо Клієнт має намір змінити особу, вказану ним при реєстрації в якості особи, від якої він дізнався про Amway, йому необхідно видалити діючу реєстрацію в якості Клієнта на своїй особистій сторінці на сайті www.amway.ua і зареєструватися повторно, вказуючи нову особу, яка розповіла йому про Amway.

7.1. У випадку, якщо Клієнт раніше був НПА/Привілейованим Учасником (ПУ), потім змінив свій статус на Клієнта або видалив свою реєстрацію в якості НПА/ПУ для зміни зазначеної при реєстрації особи, яка розповіла йому про Amway, з подальшою реєстрацією НПА/ПУ, Клієнту необхідно зачекати 6/24 місяці періоду відсутності активності від моменту зміни статусу з НПА/ПУ на Клієнта або від моменту припинення терміну дії початкової реєстрації в якості НПА/ПУ (опис діяльності, забороненої в період відсутності активності, наведено в пункті 7.2).
7.2. Згідно діям, описаним в пункті 7.1, будь-яка з наведених нижче дій розглядається як дія, що порушує дотримання періоду відсутності активності:

7.2.1. Купівля будь-яких товарів і послуг Amway безпосередньо від Amway (виняток становить покупка продукції Amway для особистого використання в статусі Клієнта);
7.2.2. Надання іншим особам будь-яких рекомендацій щодо продукції Amway або співпраці з Компанією;
7.2.3. Відвідування будь-яких навчальних, мотивуючих та інших заходів, організованих і проведених будь-яким НПА/ПУ на території України або інших країн;
7.2.4. Відвідування будь-яких заходів, що проводяться компанією Amway;
7.2.5. Участь у будь-якій діяльності від імені іншого Клієнта/НПА/ПУ або на його/її прохання під своїм або чужим ім'ям.
8. ПРАВИЛО ПОВЕРНЕННЯ ПРОДУКЦІЇ: Після закінчення терміну дії реєстрації в якості Клієнта або у випадку добровільного припинення реєстрації з боку Клієнта, Клієнт може звернутися в Amway для повернення продукції Amway; при цьому продукція повинна бути в цілісному, невикористаному й первісному стані. Amway викупить дану продукцію за ціною, яка була оплачена Клієнтом при купівлі, з вирахуванням накладних витрат на обробку замовлення, а також з вирахуванням всіх заборгованостей перед Amway в порядку, зазначеному в документі «Гарантії Amway».

9. ПРОСУВАННЯ ПРОДУКЦІЇ AMWAY: Клієнт не має права купувати продукцію Amway з метою перепродажу, просування та/або передачі третім особам.

9.1. ДІЯЛЬНІСТЬ НА НЕВІДКРИТИХ РИНКАХ: Заборонена будь-яка діяльність, що стосується компанії Amway, здійснювана в будь-якій країні або на будь-якій території, де компанія Amway офіційно не представлена.

10. ПРОГРАМА ЛОЯЛЬНОСТІ: Клієнти беруть участь у програмах лояльності, орієнтованих на Клієнтів, відповідно до встановлених умов.

11. ОТРИМАННЯ СТАТУСУ НПА: Клієнтам необхідно зареєструватися в податкових органах та оформити Договір про надання послуг для того, щоб отримати статус НПА, грошові Винагороди від Компанії, а також брати участь у стимулюючих програмах для НПА.

12. ВИКОРИСТАННЯ ІМЕНІ, ТОВАРНИХ ЗНАКІВ ТА АВТОРСЬКИХ ПРАВ AMWAY: Клієнт не має права використовувати або привласнювати товарні знаки або іншу інтелектуальну власність компанії Amway.

13. КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ: Непублічна інформація щодо різних сторін і сфер виробничої, управлінської, фінансової діяльності Компанії та/або Amway, щодо продукції та бізнес-можливостей Компанії та/або Amway, а також будь-яка інформація про Лінію спонсорської підтримки (ЛСП) є комерційною таємницею Компанії та/або Amway і відноситься до конфіденційної інформації, що знаходиться у виключній власності Компанії та/або Amway відповідно. У зв'язку з тим, що протягом терміну дії форми реєстрації Клієнта він може мати доступ до конфіденційної інформації, що є власністю Компанії та/або Amway, Клієнт приймає на себе зобов'язання не передавати та/або не розкривати конфіденційну інформацію третім особам, включаючи інших Клієнтів/НПА/ПУ, без попередньої письмової згоди Компанії та/або Amway відповідно. Клієнт погоджується, що будь-яке порушення даного положення завдає шкоди Компанії та/або Amway відповідно, при цьому Компанія залишає за собою право на будь-які дії, спрямовані на захист конфіденційної інформації. Зобов'язання конфіденційності є чинними протягом терміну дії форми реєстрації Клієнта, а також протягом 1 (одного) року після її розірвання або припинення терміну дії.

14. ДОТРИМАННЯ ЗАКОНІВ, ПОСТАНОВ І КОДЕКСІВ: Клієнти повинні діяти згідно чинного законодавства, норм і правил, встановлених Компанією, які можуть застосовуватися щодо їх співпраці з Amway, і не повинні діяти у спосіб, що міг би завдати шкоди репутації самого Клієнта та/ або Amway. При здійсненні будь-яких контактів з Amway, Клієнти повинні діяти абсолютно відкрито й неупереджено.

15. МАНІПУЛЮВАННЯ: Жоден із Клієнтів не має права займатися підтасовуванням будь-яких компонентів програм привілеїв/лояльності, Плану Amway з продажу та маркетингу (Основного Плану) й обсягу знижок, що призводить до нарахування знижок, інших бонусів або відзнак, що не були зароблені відповідно до умов програм привілеїв/лояльності й Плану Amway з продажу та маркетингу (Основного Плану) .

16. НАДАННЯ НЕПРАВДИВОЇ ІНФОРМАЦІЇ: Клієнти не мають права вести будь-яку діяльність, робити будь-які заяви, здійснювати будь-які дії, які, в певному контексті й при певних обставинах, не є правдивими, точними й доречними, і включають, серед іншого, наступні дії та заяви:

16.1. Перебільшувати властивості продуктів у своїх твердженнях або робити не підкріплені документально заяви щодо товарів і послуг Amway;
16.2. Приписувати продуктам або послугам Amway властивості, якості, способи застосування або переваги, якими вони не володіють; діяти або представляти компанію Amway і товари, які Amway поширює, таким чином, що це може розглядатися як шахрайство, або ж просувати під ім'ям Amway товари, що не відносяться до Amway; 16.3. Переупаковувати й таким чином змінювати або переробляти будь-які етикетки оригінальної упаковки товарів або послуг Amway, офіційної літератури Amway; Називати себе або діяти в манері, яка дає приводи думати, що Клієнт є співробітником, службовцем компанії, а не Клієнтом, який заповнив реєстраційну форму й веде діяльність на підставі Умов і положень співпраці для Клієнтів.

17. ЗМОВА, СПОНУКАННЯ ДО ПОРУШЕННЯ: Клієнт не повинен бути в змові з будь-якою особою з метою порушення або створення прецедентів для порушення Умов і Положень співпраці для Клієнтів, а також спонукати або схиляти іншого Клієнта до порушення Умов і Положень співпраці для Клієнтів та/або Правил ведення бізнесу Amway. Будь-яка подібна діяльність є порушенням Умов і Положень співпраці для Клієнтів.

18. ПОРУШЕННЯ УМОВ І ПОЛОЖЕНЬ СПІВПРАЦІ ДЛЯ КЛІЄНТІВ: У разі порушення Умов і Положень співпраці для Клієнтів Amway має право в односторонньому порядку відмовитися від виконання своїх зобов'язань за угодою з Клієнтом шляхом надсилання на адресу такого Клієнта письмового повідомлення або повідомлення по електронній пошті про розірвання його форми реєстрації, припиняючи, таким чином, право даної особи купувати продукцію Amway на умовах Клієнта.

18.1. Компанія має право без зазначення причин в односторонньому порядку відмовитися від виконання своїх зобов'язань за угодою з Клієнтом, і тим самим припинити в будь-який час дію форми реєстрації Клієнта шляхом надсилання іншій Стороні на її адресу відповідного письмового повідомлення не пізніше ніж за 30 (тридцять) календарних днів до передбачуваної дати розірвання форми реєстрації Клієнта.