Ласкаво просимо на офіційний сайт ТОВ «Емвей Україна»

Умови використання сайту www.amway.ua

Надання доступу та використання сайту www.amway.ua (надалі — «Сайт Amway»), інформації, матеріалів, продукції та послуг, які доступні на Сайті Amway, регулюються цими умовами використання (надалі — «Умови використання сайту»).

Крім того, для Незалежних підприємців Amway (НПА), Клієнтів або Привілейованих Учасників застосовуються Правила ведення бізнесу Amway та Політики Amway, а також, для-будь-яких операцій з придбання товарів чи послуг, застосовуються Правила та умови оформлення замовлень продукції Amway.

Умови використання сайту можуть час від часу оновлюватися. Нові версії будуть розміщені на сайті Amway та набуватимуть чинності одразу після їх опублікування. Використовуючи сайт Amway, вам потрібно регулярно перевіряти, чи були внесені зміни або оновлення до Умов використання сайту.

Сайт Amway надає інформацію про компанію Amway, можливості бізнесу, продукцію та послуги Amway, що призначені для використання тільки в Україні, та регулюється відповідно до чинного законодавства України. Компанія Amway не несе відповідальності та жодних фінансових зобов'язань за використання сайту Amway з інших країн.

1. Частини сайту Amway, які захищені паролем

Частини сайту Amway, які захищені паролем, призначені виключно для Привілейованих Учасників, НПА та їх клієнтів. Якщо ви ще не знайомі з жодним НПА, але маєте бажання зв’язатися з будь-яким із них, будь ласка, використовуйте форму для звернення в компанію, яка доступна на сайті www.amway.ua у розділі «Контактна інформація».

Зверніть увагу: Паролі не можуть надаватися третім особам і повинні бути захищені від несанкціонованого доступу. Якщо вам стало відомо про будь-яке несанкціоноване використання вашого пароля, вам потрібно негайно повідомити про це компанію Amway. Компанія Amway не несе відповідальності та не має жодних фінансових зобов'язань за шкоду, якої було завдано в результаті

2.Положення Amway про конфіденційність

Всі персональні дані, які надаються компанії Amway у процесі використанні сайту Amway, будуть оброблятися відповідно до Положення про Amway конфіденційність. Якщо ви реєструєтесь або відвідуєте сайт як НПА, Клієнт або Привілейований Учасник, застосовується Положення Amway про конфіденційність для Зареєстрованих клієнтів/Привілейованих учасників/Незалежних підприємців Amway. Якщо ви відвідуєте сайт без реєстрації, застосовується Положення Amway про конфіденційність для відвідувачів сайту.

Вся інформація, яка надається компанії Amway під час використання сайту Amway має бути достовірною, повною та актуальною. Якщо у нас будуть підстави вважати, що було надано недостовірну, неповну та неактуальну інформацію, доступ до сайту Amway може бути обмежено або заблоковано.

3. Авторське право та використання матеріалів сайту Amway

Сайт Amway та матеріали, які розміщені на сайті Amway, захищені правами інтелектуальної власності, у тому числі авторськими правами, правами на використання комерційних найменувань та торговельних марок, включаючи назву «Amway» і логотип Amway, та належать Amway або використовуються Amway згідно з ліцензією або за згодою власника таких прав. Матеріали, які захищені правами інтелектуальної власності, включають, алецим не обмежуються, дизайн, макетування, зовнішній вигляд, вид, графіку, фотографії, зображення, статті, розповіді та інші матеріали, які доступні на сайті Amway (надалі — «Матеріали сайту).

Матеріали сайту можуть бути відтворені, розповсюджені, опубліковані або іншим чином представлені широкому загалу тільки за письмової згоди Amway. Як виняток до цього правила, Amway надає НПА або Привілейованим Учасникам обмежену, невиключну ліцензію, яка може бути відкликана, на використання Матеріалів сайту виключно для здійснення своєї діяльності як НПА або Привілейованого Учасника для завантаження, збереження, друку, копіювання, обміну та демонстрації Матеріалів сайту, за умови, що до Матеріалів не вносяться зміни і на джерело інформації дається посилання, якщо будь-які Матеріали сайту розголошуються третім особам. Якщо у вас є додаткові запитання стосовно використання Матеріалів сайту, будь ласка, зв’яжіться з нами за допомогою Контактної форми.

Право на використання частин сайту Amway, які захищені паролем, закінчується у разі припинення дії контракту НПА або Привілейованого Учасника, що не вимагає від Amway вчинення будь-яких подальших дій. У випадку припинення дії контракту, НПА або Привілейовані Учасники повинні видалити або знищити всі матеріали, які зберігалися, були надруковані або скопійовані, якщо вони не мають бути збережені згідно з вимогами законодавства.

4. Посилання на інші сайти

На нашій сторінці можуть міститися посилання на інші сайти, які ми не контролюємо. Ми не несемо відповідальності та не маємо жодних фінансових зобов'язань щодо матеріалів, які доступні на сайтах таких третіх осіб. Ми рекомендуємо вам прочитати умови використання та положення про конфіденційність всіх сайтів третіх осіб, перш ніж користуватися такими сайтами або надавати свої персональні дані чи будь-яку іншу інформацію на такі сайти або через них.

5. Посилання з інших сайтів на сайт Amway

Щоб розмістити посилання з сайту третьої особи на www.amway.ua, потрібна попередня письмова згода від Amway. Якщо ви хочете перейти з інших сайтів, будь ласка, зв’яжіться з нами за допомогою форми для звернення в компанію, яка доступна на сайті www.amway.ua у розділі «Контактна інформація».

6. Обмеження відповідальності, відмова від надання гарантій та гарантії відшкодування

Наскільки це дозволено чинним законодавством, ні Amway, ні пов’язані з ним особи не несуть відповідальності за будь-яку пряму, непряму, випадкову або іншу шкоду, включаючи, але не обмежуючись, майнову шкоду, втрату можливості використання, втрату бізнесу, економічний збиток, втрату даних або неотриманий прибуток, що виникає з вашого використання чи доступу до сайту або у зв’язку з ними, або неспроможність використовувати або мати доступ до сайту Amway або його контенту.

Компанія Amway докладатиме усіх зусиль, щоб забезпечити достовірність всієї інформації та Матеріалів, які розміщені на сайті. Однак Amway не може гарантувати достовірність всієї інформації та Матеріалів і не несе відповідальності та не має жодних фінансових зобов'язань за точність, повноту та достовірність будь-якої інформації та Матеріалів, які розміщуються на сайті. Ми не гарантуємо, що робота цього сайту буде неперервною чи безпомилковою, або що цей сайт не містить вірусів або інших складових, які можуть завдати шкоди обладнанню або програмному забезпеченню. Amway не гарантує, що сайт Amway буде сумісний з обладнанням або програмним забезпеченням, яке ви можете використовувати, та не гарантує, що сайт Amway буде працювати весь час або у будь-який час.

Ви погоджуєтесь відшкодувати, забезпечити захист та звільнити компанію Amway та пов’язаних із нею осіб від будь-якої відповідальності або збитків, які зумовлені порушенням вами Умов використання сайту, або вашого використання сайту Amway.

7. Обмеження або блокування доступу до сайту Amway за порушення Умов використання сайту

У випадку порушення цих Умов використання сайту, зокрема у випадку використання сайту Amway або окремих елементів сайту Amway не за призначенням, доступ до сайту Amway може бути обмежено або заблоковано.

Компанія Amway загалом залишає за собою право частково або повністю змінювати, блокувати або припиняти роботу сайту Amway або його контенту у будь-який час та з будь-якої причини.

8. Вибір права, юрисдикція та місце провадження

Використання сайту Amway та цих Умов використання сайту регулюється законодавством України. Якщо інше не передбачено законом, суди України мають виключну юрисдикцію та є єдиними органами вирішення будь-якого спору, який виникає з приводу використання сайту Amway чи цих Умов використання сайту або у зв’язку з ними.

9. Інші умови

Якщо одне із положень цих Умов використання сайту є недійсним або визнається недійсним судом, це не буде впливати на чинність інших умов.

Спеціальні умови для персональної сторінки НПА або Привілейованого учасника

Додатково до загальних Умов використання сайту, для НПА/Привілейованих учасників діють спеціальні умови стосовно використання ними персонального сайту (для НПА) або персональної сторінки (для Привілейованих учасників) (далі – «Персональний розділ») на сайті www.amway.ua (далі – «Сайт Amway»).

1. Представлення вас та вашої підприємницької діяльності Amway /ваш Персональний розділ

Персональний розділ дає вам можливість представити вашу підприємницьку діяльність Amway для обраної аудиторії.

Ви несете особисту відповідальність за забезпечення того, щоб уся інформація та матеріали, які розміщуються вами у Персональному розділі («Персональний контент»), відповідала: (i) Правилам ведення бізнесу Amway Правилам ведення бізнесу Amway (ii) Політикам Amway та (iii) чинному законодавству та нормативним актам, у тому числі, але не обмежуючись цим, законодавству щодо інтелектуальної власності, електронної торгівлі, захисту даних тощо.

2. Відповідальність за Персональний контент

Як правило, компанія Amway не перевіряє Персональний контент та не бере на себе зобов’язань та відповідальності за такі дані. Проте компанія Amway залишає за собою право переглянути, вилучити, заблокувати або внести зміни до Персонального контенту у будь-який час, з об’єктивних причин та без попереднього повідомлення НПА/Привілейованому учаснику.

Ви погоджуєтеся відшкодувати, забезпечити захист і звільнити компанію Amway та її афілійованих осіб від будь-якої відповідальності або збитків, які пов’язані з порушенням вами цих Умов або використанням вами вашого Персонального розділу.

3. Використання персональних сторінок НПА для реалізації продукції та послуг Amway

НПА можуть використовувати свій Персональний розділ для надання своїм клієнтам («Клієнти») інформації та основних даних, які дозволяють замовляти продукцію і послуги Amway на www.amway.ua. (далі – «Персональна сторінка»). Пам’ятайте, що Привілейовані учасники не мають права доступу до таких функцій сайту.

Будь-яка інформація про продукцію і послуги Amway, яку ви розміщуєте на своїй Персональній сторінці, має відповідати офіційній інформації Amway, до якої забороняється вносити зміни без попереднього письмового дозволу Amway.

При вході (підключенні) на www.amway.ua вам буде надана інформація про всі запити Клієнтів, які були направлені через вашу Персональну сторінку.

Компанія Amway рекомендує зв’язатися з вашим Клієнтом (Клієнтами) у певний строк та направити пропозицію стосовно товарів або послуг, які Клієнт вніс до свого інтерактивного кошика. До пропозиції слід обов’язково внести таку мінімальну інформацію:

  1. (a) точну назву товарів або послуг, замовлених Клієнтом; (б) точну ціну товарів у національній валюті;
  2. (в) обсяг замовлених товарів чи послуг;
  3. (г) загальну вартість замовлення, у тому числі всі складові ціни (ціну товарів або послуг, чинні податки, такі як ПДВ, вартість доставки тощо);
  4. (д) інформацію про оплату та доставку.

Згідно із законодавством від вас може вимагатися надання Клієнту у письмовій формі інформації про окремі права Клієнта як споживача, наприклад – право на скасування замовлення протягом певного строку (відповідно до чинного законодавства) та іншої інформації, такої, як ваше повне ім’я, адреса, контактна інформація, інформація про вашу організаційно-правову форму тощо.

Зверніть увагу: якщо замовлення ваших Клієнтів не направлятимуться безпосередньо до компанії Amway. Ви несете особисту відповідальність за обробку замовлень та доставку товарів або надання послуг вашим Клієнтам.