УМОВИ РЕЄСТРАЦІЇ КЛІЄНТА НА САЙТІ AMWAY.UA

 1. Вся інформація, зазначена мною в реєстраційній формі з метою реєстрації як Клієнта (надалі – “Клієнт”), є достовірною. Гарантую і зобов’язуюсь підтримувати актуальність зазначеної інформації та, в разі її зміни, негайно повідомляти про це Компанію;
 2. З Умовами та положеннями співпраці для клієнтів (надалі – “Правила”); Положенням про конфіденційність веб-сайту Amway, Умовами користування веб-сайтом, Положенням про обробку персональних даних у ТОВ “Емвей Україна”; умовами оформлення замовлень, придбання і доставлення продукції; вимогами й умовами, що висуваються до Клієнтів, встановленими і такими, що переглядаються Компанією в односторонньому порядку на свій розсуд і розміщеними на веб-сайті amway.ua або іншими установленими Компанією способами, ознайомлений(-на) в порядку, передбаченому пунктом 6 цих Умов реєстрації Клієнта (надалі – “Умови реєстрації”), і згоден(-на).
 3. Надаю свою згоду на обробку моїх персональних даних на умовах, викладених в Положенні про обробку персональних даних у ТОВ “Емвей Україна”, а також згоду на отримання від імені Компанії СМС, повідомлень електронною поштою та розсилок будь-якими іншими каналами зв’язку, включаючи додатки для IOS і Android, але не обмежуючись ними, будь- якого змісту, що не суперечить законодавству України, зокрема, але не обмежуючись, інформаційного, рекламного, рекомендаційного характеру, на номер телефону або на адресу електронної пошти, що зазначені мною в реєстраційній формі.
 4. Для відмови від отримання СМС та розсилок від імені Компанії електронною поштою і через будь-які інші канали зв’язку, включаючи, але не обмежуючись додатками для IOS і Android, я повинен направити відповідний запит в Компанію за поштовою адресою, що зазначена в пункті 13 цих Умов реєстрації, або електронною поштою на адресу: infoua@amway.com.
 5. Я проінформований(-на), усвідомлюю і погоджуюся з тим, що моя відмова від отримання СМС та розсилок електронною поштою та будь-якими іншими каналами зв’язку, включаючи, але не обмежуючись додатками для IOS і Android, від імені Компанії може вплинути на якість клієнтського обслуговування, наданого Компанією.
 6. Зобов’язуюсь своєчасно ознайомлюватися з правилами, умовами, процедурами, вимогами тощо, а також змінами до них, що встановлюються Компанією для Клієнтів одним із таких способів:
  1. 6.1. на веб-сайті amway.ua чи іншому відповідному офіційному сайті Компанії,
  2. 6.2. у відповідному торговому центрі Компанії через уповноважену на надання такої інформації особу,
  3. 6.3. через особу, від якої Клієнт дізнався про Amway,
  4. 6.4. будь-яким іншим встановленим Компанією способом для ознайомлення з відповідною інформацією.
 7. Зобов’язуюсь вважати доставленими і прийнятими будь-які повідомлення, вимоги, повідомлення, підтвердження або запити на мою адресу від імені Компанії, оформлені в письмовому або електронному вигляді, якщо такий спосіб допускається Компанією. Такі повідомлення, повідомлення-вимоги, підтвердження або запити будуть вважатися спрямованими та отриманими належним чином в наступних випадках:
  1. 7.1. у разі доставлення особисто, поштою або кур’єром за належною адресою, яка зазначена в цій реєстраційній формі,
  2. 7.2. у разі отримання електронною поштою, яка зазначена в цій реєстраційній формі, або
  3. 7.3. у разі доставлення через мій особистий кабінет на офіційному сайті Компанії – amway.ua.

  При цьому, Компанія може встановлювати додаткові способи оформлення і порядок передачі повідомлень, сповіщень, вимог, запитів, підтверджень, що відправляються Компанією.

 8. Зобов’язуюсь направляти повідомлення, вимоги, сповіщення, підтвердження або запити на адресу Компанії в письмовому або електронному вигляді, якщо такий спосіб допускається Компанією. Такі повідомлення, вимоги, сповіщення, підтвердження або запити будуть вважатися спрямованими та отриманими належним чином в наступних випадках:
  1. 8.1. у разі доставлення особисто, поштою або кур’єром за адресою Компанії, яка зазначена в цій реєстраційній формі,
  2. 8.2. у разі отримання електронною поштою Компанії, яка зазначена в цій реєстраційній формі, або
  3. 8.3. у разі доставлення через мій особистий кабінет на офіційному сайті Компанії – amway.ua.

  При цьому, Компанія може встановлювати додаткові або інші адреси, способи оформлення і порядок передачі повідомлень, сповіщень, вимог, запитів, підтверджень на адресу Компанії.

  Я усвідомлюю і погоджуюся з тим, що при недотриманні мною вищевказаних вимог і умов, Компанія залишає за собою право не розглядати повідомлення, вимоги, сповіщення, запити, що надходять від мене, через їх неналежне оформлення.

 9. Придбання продукції у Компанії здійснюється мною виключно для особистого використання, не пов’язаного з підприємницькою діяльністю.
 10. Компанія має право відмовити в реєстрації, скасувати або призупинити наявну реєстрацію як Клієнта через порушення мною положень і вимог Правил, Умов реєстрації чи інших вимог, встановлених Компанією.
 11. Згода Клієнта у випадках, встановлених Компанією, і виражена одним з нижчезазначених способів:
  1. 11.1. вчинення Клієнтом певних дій, визначених Компанією, включаючи дії на її офіційних веб-сайтах, зокрема, на amway.ua, або
  2. 11.2. іншими способами, визначеними Компанією,zюридично еквівалентна згоді, вираженій у письмовій формі та власноручно підписаній.
 12. Контакти та Реквізити ТОВ “Емвей Україна”:

  Адреса: вул. Казимира Малевича, буд. 87, м. Київ, 03150, Україна
  Ідентифікаційний код 32375271, Свід. № 200123952, ІПН 323752726502
  р/р UA40 3005 8400 0002 6008 2002 0501 4 в ПАТ “СІТІБАНК”, МФО 300584
  Телефон: +380 (44) 495 1300, факс. +380 (44) 495 1344
  Адреса електронної пошти (e-mail): infoua@amway.com, веб-сайт: amway.ua.